• Thứ ba, 19/11/2019, 23:37 (GMT+7)
# HẠT PHỤ TRÁCH TÊN THÁNH HỌ TÊN NĂM SINH GIÁO XỨ SĐT EMAIL
1 Bạch Liên Macco Vũ Văn Quyền 1975 Bạch Liên 0968636386 gaolongbinh@gmail.com
2 Cách Tâm Phero Nguyễn Tiến Đạt 1984 Thượng Thụy 0904268709 ntthanhduong@gmail.com
3 Đồng Chưa Giuse Trần Hoàng Tùng 1984 Uy Đức 0983863338 xetainang24h@gmail.com
4 Ninh Bình Giuse Trần Hoàng Nhật Khánh 1992 Ninh Bình 0913616128 jostranhoangnhatkhanh@gmail.com
5 Phát Diệm Giuse Nguyễn Quang Hiệu 1984 Phát Diệm 0918310313 ceo@shipnhanh.vn
6 Tôn Đạo Phaolo Phạm Xuân Thiệu 1991 Tôn Đạo 0974624126 longlongtp2601@gmail.com
7 Văn Hải Phaolo Nguyễn Đại Nhân 1983 Như Tân 0904899356 nhanviet28@gmail.com
8 Vô Hốt Gioan B Vũ Văn Cường 1987 Sơn Lũy 0977254496 johncuong201@gmail.com
9 Phúc Nhạc Giuse Trần Văn Bằng 1991 Tam Châu 0988265073 tranvanbang1991@icloud.com