• Chủ nhật, 8/12/2019, 10:40 (GMT+7)

Thông báo

CÁO PHÓ: ông Phaolo Nguyễn Văn Huyến

10h:12 - Thứ tư, 7/08/2019

Ông Phao lô Nguyễn Văn Huyến là thân phụ anh Vicente Nguyễn Văn Dũng (doanh nhân Công giáo – Hội đồng hương Công giáo Phát Diệm tại Hà Nội). "Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25a)

THÔNG BÁO CUỘC HỌP MỞ RỘNG

10h:7 - Thứ tư, 7/08/2019

Để củng cố lại ban điều hành, ban liên lạc và các ban. Vào lúc 10h ngày 18/5 (thứ Bảy tuần tới) linh mục đồng hành sẽ chủ trì và nghe báo cáo của các ban, sự tiến triển công việc 6 tháng đầu năm.

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT

10h:5 - Thứ tư, 7/08/2019

Vào lúc 18h, ngày 4/5 (Thứ Bảy tuần tới) cha đồng hành Luca Phạm Quang Huy sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho: 1. Thân phụ của anh Nguyễn Văn Dũng là ông Phaolo NGUYỄN VĂN HUYẾN. 2. thân phụ anh Nguyễn Quang Hiệu là ông Giu se NGUYỄN QUANG HUY.