• Thứ ba, 19/11/2019, 23:37 (GMT+7)
# Tên thánh Họ Tên Năm sinh Giáo xứ Số điện thoại Email
1 Maria Đinh Thị Hà (Thủ Quỹ) 1992 Lãng Vân 0976018092 dinhleha92@gmail.com
2 Anna Trần Thị Liên (Thư Ký) 1992 Cồn Thoi 0944488948 annalien1708@gmail.com
3 Maria Vũ Thị Xuân (Thư Ký) 1993 Phú Thuận 0988715090 vuxuan1409@gmail.com