• Thứ ba, 19/11/2019, 23:36 (GMT+7)
# Tên thánh Họ Tên Năm sinh Giáo xứ Số điện thoại Email
1 Anton Lê Xuân Quý (Trưởng Ban) 1992 Vô Hốt 0988888550 lexuanquy@ntthnue.edu.vn
2 Gioan Bùi Văn Kiên (Phó Ban) 1991 Đồng chưa 0943699623 buikien91@gmail.com