• Thứ ba, 19/11/2019, 23:36 (GMT+7)
# Tên thánh Họ Tên Năm sinh Giáo xứ Số điện thoại Email
1 Gioan Trần Văn Bắc 1985 Tân Mỹ 0962408888 bacmbthanoi@gmai.com
2 Gioan Đỗ Văn Toan 1979 Phát Vinh 0942855799 dotoanphatvinh@gmail.com
3 Giuse Nguyễn Văn Dũng 1983 Tân Mỹ 0988886868 tiendung2707@gmail.com
4 Giuse Bùi Ngọc Chu 1978 Tân Mỹ 0912068313 chubuing@gmail.com
5 Vicente Trần Văn Nam 1982 Tân Mỹ 0963026666 namvntec@gmail.com
6 Phê Rô Vũ Văn Ước 1963 Phát Diệm 0986685663 vvuochanoi@gmail.com
7 Cecilia Trần Thị Thu Phương Phát Diệm 0913253556 phuongttt.hhgroup@gmail.com