• Chủ nhật, 8/12/2019, 10:6 (GMT+7)
# Tên thánh Họ Tên Năm sinh Giáo xứ Số điện thoại Email
1 Gioan B Vũ Văn Cường (Trưởng Ban) 1987 Sơn Lũy 0977254496 johncuong201@gmail.com
2 Phê Rô Trần Văn Khanh 1983 Văn Hải 0975434403 trankhanhhv@gmail.com
3 Macco Vũ Văn Quyền 1975 Bạch Liên 0968636386 gaolongbinh@gmail.com