• Thứ năm, 23/01/2020, 18:53 (GMT+7)

Hội Đồng Hương Công Giáo Phát Diệm

Hội đồng hương Phát Diệm

THÔNG BÁO

 
Thư mời: Họp mặt Đồng hương-Di dân Công giáo Phát Diệm tại Hà Nội lần III

Thư mời: Họp mặt Đồng hương-Di dân Công giáo Phát Diệm tại Hà Nội lần III

Thư mời: Họp mặt Đồng hương-Di dân Công giáo Phát Diệm tại Hà Nội lần III

CÁO PHÓ: ông Phaolo Nguyễn Văn Huyến

CÁO PHÓ: ông Phaolo Nguyễn Văn Huyến

Ông Phao lô Nguyễn Văn Huyến là thân phụ anh Vicente Nguyễn Văn Dũng (doanh nhân Công giáo – Hội đồng hương Công giáo Phát Diệm tại Hà Nội). "Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25a)

THÔNG BÁO CUỘC HỌP MỞ RỘNG

THÔNG BÁO CUỘC HỌP MỞ RỘNG

Để củng cố lại ban điều hành, ban liên lạc và các ban. Vào lúc 10h ngày 18/5 (thứ Bảy tuần tới) linh mục đồng hành sẽ chủ trì và nghe báo cáo của các ban, sự tiến triển công việc 6 tháng đầu năm.

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT

Vào lúc 18h, ngày 4/5 (Thứ Bảy tuần tới) cha đồng hành Luca Phạm Quang Huy sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho: 1. Thân phụ của anh Nguyễn Văn Dũng là ông Phaolo NGUYỄN VĂN HUYẾN. 2. thân phụ anh Nguyễn Quang Hiệu là ông Giu se NGUYỄN QUANG HUY.

KẾT NỐI VIỆC LÀM